MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2016

 

Bil.

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

JAN 2016

PERATUS

FEB 2016

PERATUS

MAC 2016

PERATUS

1

Pos Online

250

39%

347

41%

273 53%

2

Bank Islam

145

23%

215

25%

182 35%

3

Sistem e-Bayar

194

31%

227

27%

45 8%

 4

Sistem e-Aduan

32

5%

38

5%

12 2%

5

My Bayar

0

0

0

0

0 0

6

Maklumbalas (FMS)

0

0

0

0

0 0

7

Lesen Online

0

0

0

0

0 0

8

OSC Online

0

0

0

0

0 0

9

Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran

6

2%

2

2%

2 2%
 

Jumlah

629

100%

829

100%

514 100%

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2016

 

Bil.

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

APRIL 2016

PERATUS

MEI 2016

PERATUS

JUN 2016

PERATUS

1

Pos Online

250

39%

347

41%

273 53%

2

Bank Islam

145

23%

215

25%

182 35%

3

Sistem e-Bayar

194

31%

227

27%

45 8%

 4

Sistem e-Aduan

32

5%

38

5%

12 2%

5

My Bayar

0

0

0

0

0 0

6

Maklumbalas (FMS)

0

0

0

0

0 0

7

Lesen Online

0

0

0

0

0 0

8

OSC Online

0

0

0

0

0 0

9

Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran

6

2%

2

2%

2 2%
 

Jumlah

629

100%

829

100%

514 100%

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2016

 

Bil.

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

JULAI 2016

PERATUS

       

1

Pos Online

250

39%

       

2

Bank Islam

145

23%

       

3

Sistem e-Bayar

194

31%

       

 4

Sistem e-Aduan

32

5%

       

5

My Bayar

0

0

       

6

Maklumbalas (FMS)

0

0

       

7

Lesen Online

0

0

       

8

OSC Online

0

0

       

9

Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran

6

2%

       
 

Jumlah

629

100%