MENU

Jabatan Akaun & Kewangan

AM

  • Semua tuntutan pembayaran yang memenuhi syarat dan lengkap akan di bayar dalam tempoh 10 hari bekerja.
  • Memastikan semua urusan pembayaran hasil di kaunter boleh diselesaikan dalam tempoh 15 minit.